Uncategorised

Refleksja wprowadzająca

 

 

Drodzy małżonkowie!

W  2017 roku w ramach Pierwszych Piątków Małżonków, które odbywać się będą w Sanktuarium św. Jana Pawła II zapraszamy was do uszlachetniania waszej małżeńskiej i rodzicielskiej miłości poprzez duchowe kroczenie Drogą przez Serce. Mając świadomość jak ważne w rozwoju pięknej miłości jest przymierze serc małżonków z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi pragniemy was zachęcić do wniknięcia we własne serce, które jest centralnym ośrodkiem miłości oraz do zapatrzenia i wsłuchiwania  się w serce Jezusa i Maryi.

W związku z tym, że w bieżącym roku przypada 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie chcemy, aby uczestnictwo w tegorocznych nabożeństwach pierwszopiątkowych stało się też motywacją do rozpoczęcia lub ożywienia kultu do Niepokalanego Serca Maryi. Sposobnością do tego będzie rozważanie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu treści objawień fatimskich i odmówienie jednej tajemnicy różańca świętego. Chodzi o to, aby stan łaski uświęcającej odzyskanej w spowiedzi wykorzystać nie tylko do przyjmowania pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej za grzechy, ale również do przyjmowania pierwszosobotniej Komunii św. jako zadośćuczynienie za znieważanie Niepokalanej Maryi Dziewicy.

Zamierzając kroczyć drogą Serca Jezusa i Maryi musimy osobiście poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Pamiętajmy, że tylko trwając w jedności naszych serc z Sercami Jezusa Chrystusa i Niepokalanej Dziewicy, jesteśmy zdolni przeżywać na co dzień tajemnicę pięknej miłości małżeńskiej. Oczywiście, sam akt poświęcenia się sercu Maryi i Jej Syna nie wystarczy do tego, aby w pełni zrealizować Boży plan miłości względem nas. Musimy stale uczyć się miłości! Dlatego chcąc pomóc Wam we wzrastaniu w miłości podczas kolejnych tegorocznych Pierwszych Piątków Małżonków będziemy w świetle Ewangelii medytować nad treścią Listu do Rodzin św. Jana Pawła II. Przedłużeniem każdego Pierwszego Piątku Małżonków będzie propozycja wypełnienie konkretnego zadania formacyjnego. 

Mając nadzieję na nasze comiesięczne, bogate w łaski, spotkania w jedności Waszych serc z Sercem Jezusa i Maryi pragniemy przypomnieć, że to właśnie sprawa serca leży u początku Pierwszych Piątków Małżonków. Dzieło to zrodziło się przecież z pamiętnych  słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas pielgrzymki do Polski podczas homilii 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu: „Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim!”.

Kochani małżonkowie, przejmijcie się na nowo tą prawdą o czystym sercu wypowiedzianą przez św. Jana Pawła Wielkiego. Starajcie się trwać  w jedności czystych serc bijących w rytmie Serca Jezusa i Maryi. Uczestniczcie w tegorocznych Pierwszych Piątkach Małżonków i zapraszajcie do udziału w nich innych. Ufamy, że dzięki kroczeniu Drogą przez Serce Wasza pierwszopiątkowa formacja pomoże Wam dawać świadectwo o prawdziwie Chrystusowej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. W ten sposób wypełnicie też program roku duszpasterskiego, który zawiera się w słowach: „Idźcie i głoście".

 

Marta i Henryk Kuczajowie