Uncategorised

Nabożeństwo różańcowe - w dni powszednie o godz. 17.30, w niedziele o godz. 16.30

W miesiącu październiku,w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a niedzielę o godz. 16.30 odprawiane jest nabożeństwo różańcowe. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Przeczytaj także:

"Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem"

 

Za odmówienie jednej części różańca możemy uzyskać odpust zupełny. Ma to miejsce wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy:

•    w kościele, 
•    w miejscu publicznych modlitw, 
•    w rodzinnym gronie,
•    w zakonnej wspólnocie,
•    w pobożnym stowarzyszeniu. 

Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego.

Warunki, które należy wypełnić dla uzyskania odpustu zupełnego:
 
1.    Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca (pięć tajemnic określonej części).

2.    Medytacji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna.

3.    Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być – w sposób dla danego miejsca właściwy – zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic. Ważne jest, byśmy nie przerywali modlitwy, nim ją skończymy.

 

źródło: Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones, quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999.