Aktualności

Centrum Jana Pawła II współpracuje z samorządami:

 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie jest szczególną przestrzenią, która zachowuje i przybliża dziedzictwo świętego papieża, bogactwo jego nauczania, będącego drogowskazem również dla przyszłych pokoleń.

W ramach obchodu Roku Jana Pawła II, Centrum podpisało umowę o współpracy z następującymi samorządami: