Uncategorised

Nabożeństwo Getsemani

 

Każdego 16 dnia miesiąca zapraszamy na "Nabożeństwo Getsemani" ze Św. Janem Pawłem II.

O godz. 17.00 Eucharystia i Nabożenstwo Getsemani 

Chcemy czuwać przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie, dziękować Bogu za otrzymane dotychczas łaski i przedstawiać nasze prośby. 

W tym Nabożeństwie Getsemani modlimy się o życie zgodne z Bożą wolą. Przykład takiego życia daje nam, sam Jezus Chrystus, dają nam święci, błogosławieni a wśród nich Św. Jan Paweł II, którego ośmielamy się nazywać wielkim, bo jest dla nas wzorem człowieka o wielkiej pokorze i pełnieniu woli Bożej.

Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła Wielkiego prosimy Jezusa w intencjach, z którymi przychodzą do naszego Sanktuarium Pielgrzymi. 

Na zakończenie Nabożeństwa Getsemani, po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, poświęcamy obrazki z wizerunkiem Św. Jana Pawła II i liściem drzewa oliwnego. Dlaczego?

Te liście drzewa oliwnego są symbolem: błogosławieństwa i urodzaju, mądrości Bożej, wiary w Boga, pokoju, przebaczenia i pojednania, odrodzenia, zwycięstwa, płodności, życia, zdrowia, światła, końca kataklizmu i odradzającego się życia, życia wiecznego.

Św. Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice Eclesia de Eucharystia napisał: "W Ogrodzie tym do dnia dzisiejszego zachowały się niektóre bardzo stare drzewa oliwne. Może były nawet świadkami tego, co dokonało się w ich cieniu owego wieczoru, gdy Chrystus na modlitwie doświadczał śmiertelnej trwogi, « a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię »" (por. Łk 22, 44).

Niech te liście drzewa oliwnego towarzyszą nam w modlitwie w naszych domach, przekazując je chorym, cierpiącym, przeżywającym wydarzenia Getsemani, cierpienia, żarliwej modlitwy, szczerej rozmowy z Ojcem; modlitwie, w której nieraz słychać płacz, narzekanie, lęk; modlitwie, w której nieraz, tak bardzo trudno jest przyjąć wolę Bożą.

Niech ten poświęcony liść oliwny, podarowany osobie modlącej się przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II będzie uświadamiał, że ufna i wytrwała modlitwa otwiera serce Boga Ojca. 

Niech ten poświęcony liście drzewa oliwnego pobudza nas do najpiękniejszej modlitwy prośby, która zawsze powinna się kończyć słowami Chrystusa: „Nie moja wola, ale Twoja Ojcze, niech się stanie”. 

Niech te liście staną się świadkami modlitwy wiernych Kościoła, przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II.