Duszpasterstwo

Schola dziecięca

„Chrześcijańska rodzina przekazuje wiarę, kiedy rodzice uczą swoje dzieci modlić się i modlą się z nimi  kiedy przysposabiają je do przyjęcia sakramentów i wprowadzają w życie Kościoła; kiedy wszyscy się gromadzą, aby razem czytać Biblię, rozjaśniając życie rodzinne światłem wiary i wielbiąc Boga jako Ojca”  /Papież Benedykt XVI podczas homilii wygłoszonej na zakończenie V Światowego Spotkania Rodzin w 2006 r./

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna jest narzędziem służącym do ponownego odkrywania chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już ochrzczonych. Służy ono m.in. tym, którzy oddalili się od Kościoła, którzy nie byli wystarczająco ewangelizowani i katechizowani oraz tym, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę i prowadzić ją ku dojrzałości.

Grupa modlitwy o trzeźwość

W każdą pierwszą sobotę miesiąca z inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Mszy świętej o godz. 17.00 modlimy się za członków i kandydatów KWC i o łaskę uwolnienia dla ludzi zniewolonych nałogami. Po Mszy świętej za przykładem świętego Jana Pawła II wspomniane intencje przedstawiamy Bogu za wstawiennictwem Matki Najświętszej w modlitwie różańcowej.

Liturgiczna Służba Ołtarza - ministranci

W naszym sanktuarium ministranci swoją służbę pełnią pod szczególną opieką św. Jana Pawła II. Święty papież jest nie tylko dla ministrantów opiekunem ale i wzorem. Nasz wielki patron również w czasach swojej młodości jako ministrant służył w wadowickim kościele parafialnym podczas Mszy św. i nabożeństw. Do służenia jako ministrant przy ołtarzu zachęcali go księża katecheci, mobilizowali rodzice, a szczególnie ojciec. 

Chór "Nie lękajcie się!"

„Trzeba modlić się do Boga nie tylko formułami poprawnymi teologicznie, 
ale również w sposób piękny i dostojny. 
Wspólnota chrześcijańska musi dokonać rachunku sumienia, 
aby w coraz większym stopniu powracało do liturgii 
piękno muzyki i śpiewu”.

św. Jan Paweł II

Zobacz także