Sakrament małżeństwa

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1666).


Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Rezerwacji terminu i godziny ślubu można dokonać wcześniej u kapłana pełniącego dyżur w zakrystii.
Narzeczeni mogą spisać protokół przedślubny Sanktuarium lub w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, wówczas ślub udzielony zostanie w naszym Sanktuarium na podstawie licencji. Śluby w Sanktuarium odbywają się w Kościele Górnym lub w Kościele Relikwii.

Narzeczeni przed zawarciem sakramentu małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania: po raz pierwszy: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych i po raz drugi dzień przed ślubem.

Do spisania protokołu przedślubnego należy okazać następujące dokumenty:
• dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński;
• metryki chrztu, koniecznie z adnotacją: "do ślubu" (metryka jest ważna tylko 6 miesięcy do daty ślubu);
• świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
• świadectwo z ostatniej klasy lekcji religii lub indeks katechizacji;
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej.
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (dokument ten jest ważny trzy miesiące do dnia zawarcia małżeństwa);
zgoda z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu poza rodzimą parafią i udzielenie sakramentu małżeństwa w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie;.
• wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka;


Po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania zarówno narzeczonej, jak i narzeczonego wygłasza się tzw. zapowiedzi. „Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi” (kan. 1069 KPK).

 

Uwagi praktyczne dotyczące ceremonii ślubu w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II:

• narzeczeni i świadkowie mający ukończone 18 lat, na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki oraz okazują swoje dowody osobiste;
• narzeczeni dwa tygodnie przed ślubem uzgadniają z p. Organistą pracującym w Sanktuarium termin ślubu, składają stosowną ofiarę oraz ustalają wszelkie kwestie związane z ewentualną dodatkową animacją muzyczną. Podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy liturgiczne. Istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego (np. skrzypce lub obój z akompaniamentem organowym), z tym że mogą być to wyłącznie pieśni religijne.
• również dwa tygodnie przed datą ślubu narzeczeni ustalają z siostrą Zakrystianką kwestie dekoracji, uczestnicząc częściowo w kosztach wystroju kwiatami kościoła;
• podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna (z zastosowaniem przepisów kościelnych) może być wykonywana przez jedynie przez osoby, które ukończyły odpowiedni kurs i posiadają stosowne zaświadczenie.

Zobacz także